Ochrana osobních údajů

sdílet
12

led

2024

Ochrana osobních údajů a zpracování dat

Vzhledem k tomu, že respektujeme právo na soukromí našich klientů a chápeme důležitost ochrany osobních údajů, chceme vás informovat o tom, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje. Sběr a použití vašich osobních informací je v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento dokument popisuje, jaké osobní údaje sbíráme, pro jaké účely je zpracováváme, komu mohou být odhaleny a jaké máte možnosti ohledně užívání a správání těchto údajů.

Principy zpracování osobních údajů

Základní principy, kterými se řídíme při zpracování vašich osobních údajů, zahrnují zákonnost, spravedlnost a transparentnost. Osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který byly shromážděny, a snažíme se zajistit, že údaje budou přesné, kompletní a aktuální. Jsme odhodláni chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením nebo poškozením a uplatňujeme přiměřená technická a organizační opatření k jejich ochraně.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Na našem webu můžeme shromažďovat různé kategorie osobních údajů, včetně, ale nikoli omezeně na, kontaktní informace, jako jsou jména, adresy, e-mailové adresy a telefonní čísla. Dále zpracováváme informace o vaší návštěvě na našem webu, jako jsou IP adresy, typy prohlížečů, časové značky návštěvy a navštívené stránky. Tyto informace používáme s cílem zlepšit uživatelskou zkušenost a poskytnout lepší služby.

Účely zpracování osobních údajů

Údaje shromážděné na našem webu využíváme k různým účelům, včetně poskytování informací o alergiích a imunologii, odpovědí na vaše dotazy a zasílání novinek nebo aktualizací stránek. Osobní údaje mohou být také použity ke statistickým účelům a pro zlepšení kvality našich služeb. Nikdy nebudeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu, mimo případy, kdy to vyžaduje zákon nebo rozhodnutí soudní autority.

Přístup k osobním údajům a jejich úpravy

Jako subjekt údajů máte řadu práv souvisejících s ochranou osobních údajů, včetně práva na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, a také možnost odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. K uplatnění těchto práv nebo pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na paní Lenku Novotnou na adrese Centrum Jižní Moravy, Příkop 4, 602 00 Brno, Česká republika nebo na email [email protected].

Bezpečnostní opatření

Abychom zaručili bezpečnost vašich osobních údajů, implementujeme přísné bezpečnostní protokoly a opatření. Přijímáme vhodná technická a organizační opatření, která jsou navržena tak, aby chránila vaše údaje před neoprávněným zneužitím, změnou nebo ničením. Mezi tyto opatření patří šifrování dat, pravidelné bezpečnostní audity a kontrola přístupu k informačním systémům.

O autorovi

Lenka Novotná

Lenka Novotná

Jsem odbornice na alergologie s více než 20letou praxí v oboru. Pracuji v soukromé klinice v Brně, kde se specializuji především na diagnostiku a léčbu respiračních alergií. Věnuji se i výzkumu nových terapeutických metod alergií. Ve svém volném čase ráda píšu články a blogové příspěvky na téma alergie, aby se lidé mohli dozvědět více o tom, jak lépe žít s alergiemi.

Napsat komentář