Pochopení mechanismu vzniku potravinových alergií: Proč náš imunitní systém reaguje?

sdílet
8

led

2024

Co to je alergie na potraviny a jak ji poznáme

Když se bavíme o alergii na potraviny, myslíme tím nežádoucí reakci imunitního systému na běžně neškodné potravinové látky, které jsou nesprávně identifikovány jako hrozba. Tělo v reakci uvolňuje chemikálie, jako je histamin, což vede k různým příznakům od vyrážky až po anafylaktický šok. Alergie se může objevit ihned po konzumaci problematické potraviny nebo i několik hodin později, což může ztížit její rozpoznání. Typické alergické reakce zahrnují otoky, svědění, potíže s dýcháním či zažíváním. Závažnost těchto reakcí je individuální a nemusí být vždy předvídatelná.

Základní mechanismy vzniku potravinových alergií

Abychom porozuměli vzniku potravinové alergie, je důležité se podívat na imunitní systém a jeho funkci. V normálním případě nás imunitní systém chrání před skutečnými ohroženími, jako jsou patogeny. Když ale dojde k alergii, dochází k chybné identifikaci potravinového alergenu jako nebezpečného útočníka. Plazmatické buňky pak produkují specifické protilátky zvané IgE, které se vážou na alergen a spouštějí uvolňování histaminu z mastocytů a bazofilů. Histamin a další mediátory způsobují zánětlivou odezvu, jež je zodpovědná za symptomy alergie.

Nejčastější potravinové alergeny a rizikové faktory

Existuje několik potravin, které jsou známé tím, že častěji vyvolávají alergické reakce. To jsou například ořechy, mléčné výrobky, vejce, ryby, korýši, sója a pšenice. Většinou dochází k alergickým reakcím na tyto potraviny již v dětství, ale alergie se může rozvinout v jakémkoli věku. Riziko vzniku alergie zvyšují genetické predispozice – pokud mají rodiče alergii, je větší šance, že ji bude mít i jejich dítě. Dále sem patří nepříznivé environmentální faktory, jako jsou znečištění a toxiny, ale také životní styl, jako je strava bohatá na zpracované potraviny.

Diagnostika a management potravinových alergií

Diagnóza potravinové alergie začíná podrobným klinickým rozhovorem, v němž lékař zjistí, jaké příznaky pacient má a kdy se objevují. Může následovat kůžní prick test, při kterém se na kůži aplikují malé množství potenciálních alergenů, nebo krevní testy na protilátky IgE. Když se alergie potvrdí, klíčem k úspěšnému managementu je naučit se vyhýbat alergenu a zvládat případné příznaky. Může být užitečné nosit u sebe antihistaminika pro mírnější reakce nebo autoinjektor s adrenalinem v případě rizika anafylaxe. Informovanost a připravenost jsou nezbytné pro bezpečný život s potravinovou alergií.

O autorovi

Radana Křížová

Radana Křížová

Jsem expertka v oblasti alergologie a věnuji se diagnostice a léčbě alergických onemocnění. Pravidelně přispívám články na téma alergie do odborných i laických periodik. Ráda sdílím své zkušenosti a radím pacientům, jak se vyrovnat s denními výzvami spojenými s alergiemi. Vedle mé klinické praxe veřejně přednáším a účastním se vzdělávacích seminářů.

Napsat komentář