Příznaky a první pomoc při anafylaktickém šoku – co dělat a jak ho rozeznat?

sdílet
28

pro

2023

Co je to anafylaktický šok?

Anafylaktický šok, známý také jako anafylaxe, je těžká a rychle se rozvíjející alergická reakce. Může být vyvolána mnoha různými alergeny, ať už jde o potraviny, léky, bodnutí hmyzem či něco jiného. Je to stav, kdy imunitní systém reaguje extrémně silně na látku, kterou považuje za hrozbu, ačkoli je pro většinu lidí neškodná. Tato reakce vede k uvolňování chemikálií do těla, které mohou způsobit šok, charakterizovaný náhlým poklesem krevního tlaku a zúžením dýchacích cest, což mimo jiné znesnadňuje dýchání a může vést až k zástavě oběhu.

Nejnebezpečnější na anafylaktickém šoku je jeho rychlost. Symptomy se mohou objevit doslova během několika minut, a to i v případě, že předchozí alergické reakce osoby nebyly vážné. Z toho důvodu je klíčové znát příznaky a vědět, jak v těchto kritických chvílích jednat.

Rozpoznání příznaků

Anafylaktický šok se může projevovat různě, ale existují určité příznaky, na které je třeba dávat pozor. Mezi nejběžnější patří pocit nevolnosti nebo silného úzkosti, pocení, závratě, nebo dokonce ztráta vědomí. Mnoho lidí zažívá i obtíže s dýcháním, pískání při nádechu, otok kolem očí a rtů, svědění nebo kopřivka.

Jedním z nejviditelnějších příznaků může být otok hrtanu, který může vypadat jako běžný otok, ale ve skutečnosti může být smrtelný, protože osoba může mít vážné problémy s dýcháním. Další příznaky mohou zahrnovat bledou nebo zarudlou kůži, zrychlený tep, pocit slabosti nebo zmatení. Příznaky se však mohou objevit na různých částech těla a liší se od osoby k osobě.

První pomoc při anafylaktickém šoku

Při podezření na anafylaktický šok je třeba co nejrychleji jednat. Začněte tím, že zavoláte záchrannou službu a jasně popište situaci. Pokud je to možné, pokuste se zjistit, co alergickou reakci vyvolalo, a snažte se udržet postiženého v klidu a v poloze, která mu umožňuje nejsnazší dýchání. Pokud má osoba autoinjektor s adrenalinem (epi-pen), je nutné ho ihned použít. Dejte pozor na to, aby injekce byla aplikována správně a v případě potřeby ji opakujte dle pokynů.

Vzpomeňte na to, že adrenalin působí pouze dočasně, takže je rozhodující zajistit, aby postižený dostal lékařskou pomoc co nejdříve. Dokud pomoc nepřijde, monitorujte stav pacienta, věnujte pozornost dýchání, pulsu a možnému zvracení. V případě zvracení je nutné zabránit vdechnutí zvratků, pokud je osoba při vědomí. Pokud osoba ztratí vědomí, je důležité zajistit otevřené dýchací cesty a zahájit resuscitaci.

Prevence anafylaktického šoku

Prevence je klíčová, aby se předešlo riziku anafylaktické reakce. Lidé s alergiemi by měli mít na paměti, jaké látky nebo situace pro ně mohou být nebezpečné, a vyhýbat se jim. K tomu mohou patřit jasně označené potraviny, lékařský záznam o alergiích a pravidelné konzultace s alergologem.

Rovněž je dobré mít u sebe vždy autoinjektor s adrenalinem a informovat o své alergii blízké osoby, včetně toho, jak použít autoinjektor a jak reagovat v případě vážné alergické reakce. Vzdělání a připravenost mohou zachránit život, proto nikdy nepodceňujte význam těchto preventivních opatření.

O autorovi

Kryštof Mareček

Kryštof Mareček

Jsem odborník na alergologie a ve svém oboru působím již více než deset let. Pracuji v soukromé klinice v Brně, kde pomáhám pacientům řešit problémy spojené s alergiemi. Ve svém volném čase rád píšu články a blogy na téma alergií, abych zvýšil povědomí o této problematice. Snažím se být vždy v obraze o nejnovějších postupech a léčebných protokolech, aby moji pacienti dostávali nejlepší možnou péči.

Napsat komentář